Пчелище

Село Пчелище се намира на 12 км югоизточно от гр. Велико Търново. Смята се ,че е основано в края на XIV в. началото на XV в. на мястото на по-стари селища под името Кованлък. За историята на селото знаем малко, но за по-любознателните, неговите читалище „Просвета-1904” и библиотека разполагат с богата сбирка от книги.

Това, което ни накара да спрем и да разгледаме селото на път за съседното с.Къпиново, бяха естествено интересните фасади и декорации на къщите. Повечето знакови и интересни сгради в селото са строени в началото на миналия век, 20-те и 30-те години (както разбираме от гипсовите числа изписани по главните триъгълни фронтони на къщите) и имат доста градско звучене. Бихме казали ,че по нищо не отстъпват на къщите строени в същия период в градовете. Стилово могат да бъдат дефинирани  като Нео Класика или Сецесион ,но с типични български и изобщо източноправославни орнаментални елементи. Изглеждат доста грамотно и прецизно изпълнени, като интересен е въпроса дали са проектирани от архитекти или не. Попаднахме и на един изключителен екземпляр, където въпреки липсата на триъгълен фронтон, в централната си ос на второ ниво имаме гипсов релеф на герб с 2 лъва разположени симетрично около годината на построяване 1912г. Подобен герб и фасада открихме при къща и в съседното село Къпиново.

В повечето случаи къщите имат правоъгълен план и ясна симетрия и оси, с изключение на случаите, при които са разположени на ъгъла на улица. Имат нисък приземен етаж или полувкопано ниво, след което основен жилищен етаж. Декоративно приземният етаж е решен като растер на каменен цокъл и има малки прозорчета винаги разположени в ос с главните прозорци на жилищния етаж. Двете нива са разделени с релефен елемент, който подчертава хоризонталното членене на къщата.

Вертикално къщата е разчленена от декоратични пиластри ,които са разположени в главните й оси и по ъглите. По пиластрите отриваме допълнително декоративни елементи –  стилизирани и геометрични или флорални и по –изпъкнали релефи. Другата основна декорация естествено е тази около прозорците като в повечето случаи е разделена на две части – под прозореца е решена с широк перва(корниз) и декоративни герлянди и по-къса П-образна рамка над прозореца.

Декорацията на цялата къща е в съзвучие между отделните елементи и ,за разлика от къщите в близкото село Къпиново, тук тя е по-семпла и стилизирана. Освен това не открихме повтаряемост, тоест всяка къща е уникална.

Стрехите на къщите, които са устояли на времето, обикновенно са изпълнени с интересна дървена декорация. При тези , които липсва, най-вероятно оригиналната е била разрушена с времето и заменена с обичайните челни дъски и дъсчена обшивка.

Интериорите на къщите, които успяхме да посетим ,също са доста пищни от към украса, изрисувани с цветни шаблони и винаги присъства така характерния джамал, разположен централно в основните жилищни помещения.

Влог серия